©2008 GANNET - Last update 4 February, 2013
e-mail: Info@gannet.be
De kapitein is terug, maar de boot ligt hier.
Klik hier voor positie op Google earth

Klik voor grote foto

G A N N E T

Gannet Blog Fotogalerij 2009 Fotogalerij 2010 Fotogalerij 2011

Het Gannetproject was gestart op 26 juni 2009, en dit voor een periode van drie jaar: die termijn is nu ten einde.
 
We zijn er, dankzij de onbaatzuchtige medewerking van tal van leden en de gulle giften van sponsors en subsidie van de Stad Gent, in geslaagd onze objectieven in grote mate uit te voeren.
 
We denken hierbij aan de samenwerking met het Gentse stadsonderwijs en aan de giften die we konden doen aan SOS-Kinderdorpen die op de vaarroute lagen van onze schipper Marc.  De VZW doneerde een bedrag van € 13661
 
Er zijn ook een aantal meezeilers geweest die bijgedragen hebben tot het verwezenlijken van deze ondersteunende doelstelling.  Ook een aantal fonds verwervende activiteiten van de VZW droegen hieraan bij.
 
We houden er ook aan de klassen die het contact met de boot onderhielden te danken voor de inspanning die ze deden in het kader van ons project om een vergelijkbare som in te zamelen voor SOS-Kinderdorpen.
 
Aangezien het project een einde nam, werd de VZW GANNET ontbonden.
 
We houden eraan jullie allen te danken voor de bijdragen en de sympathie die we van jullie allen mochten ontvangen voor het Gannetproject.
 
Met vriendelijke groeten,
 
namens het bestuur
Freddy Evers, voorzitter