Aangezien het project moet worden gefinancierd uit particuliere bronnen en sponsoring, zijn wij op zoek naar instellingen en bedrijven die bereid zijn om logistieke of financiële steun te verlenen. Sponsoring biedt aan instellingen en bedrijven de mogelijkheid om via het onderwijs project hun bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een betere wereld voor meisjes en jongens.

Op deze wijze krijgt ook elke sponsor de kans om deel uit te maken van het project, waarbij hij desgewenst het project kan opnemen in zijn marketingstrategie.

Het zeilschip Gannet (Ned. Jan van Gent) eigendom van een particulier wordt ter beschikking gesteld om de wereldexpeditie mogelijk te maken. Om het volledige project te kunnen realiseren zijn uiteraard nog tal van bijkomende investeringen noodzakelijk. Ook zal het meenemen van opstappers, het bezoeken van specifieke locaties en het uitvoeren van opdrachten in het belang van het project extra kosten met zich meebrengen.

Sponsorbijdragen zullen uiteraard enkel worden aangewend om onkosten te dekken die voortvloeien uit de realisatie van het project. Voor de coördinatie, het beheer en de financiële verslaggeving werd de VZW Gannet opgericht. Schenkingen of betalingen door natuurlijke personen of rechtspersonen in naam van een vereniging of een bedrijf gebeuren ten aanzien van de VZW Gannet .

Alhoewel dit project een Belgisch initiatief is, heeft het een mondiaal karakter in het belang van kinderen overal ter wereld.

“Jan van Gent – Zeilen voor Onderwijs” heeft de volgende mogelijkheid voor sponsoring:

- Expeditiesponsoring

Om specifieke locaties te kunnen bezoeken of opstappers mee te nemen in het belang van het project, de doorvaart in het Panamakaal en het Suezkanaal mogelijk te maken, aan land waarnemingen te kunnen verrichten of opdrachten uit te voeren, zijn extra logistieke of financiële middelen noodzakelijk. Ook het financieren van drukwerk voor de expeditie zal extra kosten met zich meebrengen. De namen en logo's van partners die specifieke activiteiten eigen aan de expeditie mogelijk maken worden opgenomen in onze externe communicatie.

Geïnteresseerden kunnen met ons contact opnemen via de website: info@ gannet.be


EXPEDITIESPONSORING