Aangezien het project moet worden gefinancierd uit particuliere bronnen en sponsoring, zijn wij op zoek naar instellingen en bedrijven die bereid zijn om logistieke of financiële steun te verlenen. Sponsoring biedt aan instellingen en bedrijven de mogelijkheid om via het onderwijs project hun bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van een betere wereld voor meisjes en jongens.

Op deze wijze krijgt ook elke sponsor de kans om deel uit te maken van het project, waarbij hij desgewenst het project kan opnemen in zijn marketingstrategie.

Het zeilschip Gannet (Ned. Jan van Gent) eigendom van een particulier wordt ter beschikking gesteld om de wereldexpeditie mogelijk te maken. Om het volledige project te kunnen realiseren zijn uiteraard nog tal van bijkomende investeringen noodzakelijk. Ook zal het meenemen van opstappers, het bezoeken van specifieke locaties en het uitvoeren van opdrachten in het belang van het project extra kosten met zich meebrengen.

Sponsorbijdragen zullen uiteraard enkel worden aangewend om onkosten te dekken die voortvloeien uit de realisatie van het project. Voor de coördinatie, het beheer en de financiële verslaggeving werd de VZW Gannet opgericht. Schenkingen of betalingen door natuurlijke personen of rechtspersonen in naam van een vereniging of een bedrijf gebeuren ten aanzien van de VZW Gannet .

Alhoewel dit project een Belgisch initiatief is, heeft het een mondiaal karakter in het belang van kinderen overal ter wereld.

“Jan van Gent – Zeilen voor Onderwijs” heeft de volgende mogelijkheid voor sponsoring:

- Materiaalsponsoring

Om een zeilexpeditie rond de wereld op een veilige manier te laten verlopen, beeldmateriaal te verzamelen, communicatie met het thuisland en projectpartners mogelijk te maken, is het noodzakelijk bepaalde investeringen te doen. Dit kan zijn de aankoop van een satelliettelefoon, een professionele camera, een zoetwatermaker , enz.

De namen en logo's van partners die een investering mogelijk maken worden opgenomen in onze externe communicatie.

Geïnteresseerden kunnen met ons contact opnemen via de website:info@ gannet.be


MATERIAALSPONSORORING